قوانین بلیط پروازهای داخلی ( سیستمی )

  • توجه :ساعت ثبت درخواست کنسلی پرواز، بر اساس ساعتی که سایت ایرلاین مذکور اعلام می‌کند محاسبه می‌شود. بنابراین برای اطمینان از ثبت به موقع درخواست خود، ۵ دقیقه زودتر از زمان اعلام‌شده در جدول زیر را در نظر بگیرید. در غیر این صورت، wizzz مسوولیت تاخیر در ثبت درخواست و افزایش جریمه کنسلی را بر عهده نمی‌گیرد.

 

قوانین بار مجاز خطوط هوایی در پروازهای داخلی

 

ایرلاین شناسه نرخی میزان بار
ایران ایر
V N M Q O L Y ۲۰ kg
C J ۳۰ kg
آسمان
Y M H L N O Q K B R X U ۲۰ kg
V S ۲۵ kg
D I Z ۳۰ kg
A ۴۰ kg
ماهان
N T V L Q U W X B S Y ۲۰ kg
P C I R ۲۵ kg
آتا P N R Y L M V O B ۲۰ kg
ایران ایر تور Y W V U S Q N M L K H E B ۲۰ kg
تابان
Y L Z N V K R B E U H ۲۰ kg
J ۳۰ kg
قشم ایر
Y V M N K A C ۲۰ kg
A ۳۵ kg
کاسپین
J Z Q W N X S H P O M K I V L R ۲۰ kg
C ۳۰ kg
کارون X H L B S Y N Q K V M R U ۲۰ kg
کیش ایر J C Y V M O Q N L H R D E K U X B S A ۲۰ kg
زاگرس
C J F B D E S I T U A M N R Q L H X Z ۲۰ kg
P V Y K W ۱۵ kg
معراج
Y B H ۲۰ kg
C C1 C2 ۳۰ kg
سپهران C J I P Z S L Q Z N W B T H Y K M

۲۰ kg